Home / Consiliul Local / Hotărâri ale Consiliului Local

 
 • Nr. 51/19.04.2021 H.C.L. privind :Aprobare incheiere Contract de asociere in participatiune intre UAT Com.Vulcan si SC Euroagregate SRL Brasov -Stupini ,jud.Brasov – Vezi detalii
  Nr. 50/19.04.2021 H.C.L. privind :Aprobarea acordare burse elevilor Scolii gimnaziale Vulcan si Colonia 1 Mai si stabilirea cuantumului acestora ,pentru anul scolar 2020 – 2021 – Vezi detalii
  Nr. 49/19.04.2021 H.C.L. privind :Aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta,la si de la locul de munca a cadrelor didactice in cota de 100% pentru anul scolar 2021 – 2022 – Vezi detalii
  Nr. 48/19.04.2021 H.C.L. privind :Aprobare vanzare teren intravilan inscris in CF 101344,nr.cad101344 Vulcan,in suprafata de 406mp,apartinabd domeniului comunei Vulcan,Dlui Caescu Vasile – Vezi detalii
  Nr. 47/19.04.2021 H.C.L. privind :Acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea comunei Vulcan,Jud.Brasov,a cotei de 1467500/50000000 din suprafata de 855 mp,teren faneata intravilan,inscris in CF Vulcan nr.100032 si nr.cad.100032,ca urmare a declaratiei  notariale de renuntare la dreptul de proprietate  a Dlui Hodorogea Cosmin si sotia Hodorogea daniela Ramona ,in vederea construirii unei cai de acces public  – Vezi detalii
  Nr. 46/19.04.2021 H.C.L. privind :Acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea comunei Vulcan,Jud.Brasov,a cotei de 1/11 din suprafata de 1753mp,teren faneata intravilan,inscris in CF Vulcan nr.103389 si nr.cad.103389,ca urmare a ofertei notariale de donatie a dnei Arion Andreea marioara (identic proprietar tabular Patrascu Andreea marioara),in vederea construirii unei cai de acces public  – Vezi detalii
  Nr. 45/19.04.2021 H.C.L. privind :aceeptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea comunei Vulcan,Jud.Brasov,a cotei de 1/11 din suprafata de 1753 mp,teren faneata intravilan ,inscris in CF Vulcan nr.103389 si nr.cad 103389,ca urmare a Ofertei notariale de donatie a Dlui Muntean Ioan Razvan ,in vederea construirii unei cai de acces public – Vezi detalii
  Nr. 44/19.04.2021 H.C.L. privind :aprobarea raportului primarului,privind starea economica,sociala si de mediu a unitatii administrativ teritoriale ,Comuna Vulcan,Jud.Brasov,pe anul 2020 – Vezi detalii
  • Raportul primarului privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Vulcan la sfarsitul anului 2020 – Vezi detalii
  Nr. 43/19.04.2021 H.C.L. privind :aprobarea bugetului local al Comunei Vulcan,Judetul Brasov,pentru anul 2021 – Vezi detalii
  Nr. 42/15.04.2021 H.C.L. privind :Expropierea pentru cauza de utilitate publica a terenului intravilan in suprafata de 1573mp,inscris in CF Vulcan 103799(CF vechi 2227)cu nr.top421,situat in incinta Scolii Gimnaziale Vulcan,in vederea realizarii obiectivului de investitii de utilitate publica locala,”Extindere Scoala Gimnaziala Vulcan” – Vezi detalii
  Nr. 41/06.04.2021 H.C.L. privind :Modificarea Hotararii nr.25/4 martie 2021,adoptata de Consiliul Local  al comunei Vulcan,judetul Brasov –Vezi detalii
  Nr. 40/06.04.2021 H.C.L. privind :Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local  al comunei Vulcan,judetul Brasov ,pe perioada aprilie -iunie 2021 – Vezi detalii
  Nr. 39/30.03.2021 H.C.L. privind :Actualizarea devizului general al indicatorilor tehnico-economici si asigurarii cofinantarii pentru obiectivul de investitii,,Extindere sistem iluminat public”dupa achizitie –Vezi detalii
  Nr. 38/30.03.2021 H.C.L. privind :Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achizitionarea produselor si prestarea de servicii pt derularea masurilor educative ,aferente programului la nivelul U.A.T.Com.Vulcan,Jud.Brasov – Vezi detalii
  Nr. 37/25.03.2021 H.C.L. privind :Stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pt Consiliul Local si Primaria Comunei Vulcan –Vezi detalii
  Nr. 36/25.03.2021 H.C.L. privind :Aprobare vanzare teren intravilan inscris in CF101381,nr.cad.101381 Vulcan,in suprafata de 407 mp,apartinand domeniului privat al comunei Vulcan,domnului Galitean Nicolae – Vezi detalii
  Nr. 35/25.03.2021 H.C.L. privind :Aprobare vanzare teren intravilan concesionat in favoarea proprietarului constructiei edificata -SC GRAESKO PROD SRL Ccu sediul in com.Vulcan ,nr.257A,Jud.Brasov – Vezi detalii
  Nr. 34/25.03.2021 H.C.L. privind :Aprobare documentatie cadastrala ,privind dezmembrare imobil teren,inscris in CF Vulcan nr.101351 cu nr.cad.101351 –Vezi detalii
  Nr. 33/25.03.2021 H.C.L. privind :Acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea comunei Vulcan, Jud.Brasov, a  cotei de 1/22     din suprafata de 1788mp ,teren arabil,inscris in CF Vulcan nr.103079 si nr.cad 103079 ,ca urmare a declaratiei notariale de renuntare la dreptul de proprietate a Dlui Lucaci  Razvan Nicolae ,in vederea construirii unei cai de acces public – Vezi detalii
  Nr. 32/25.03.2021 H.C.L. privind :Acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea comunei Vulcan, Jud.Brasov, a  cotei de 1/32     din suprafata de 3156mp ,teren arabil,inscris in CF Vulcan nr.101157 si nr.cad 101157 ,ca urmare a declaratiei notariale de renuntare la dreptul de proprietate a Dlui Sipos Cristian Alexandru  si sotie Dnei Sipos Alexandra Mihaela  ,in vederea construirii unei cai de acces public – Vezi detalii
  Nr. 31/25.03.2021 H.C.L. privind :Acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea comunei Vulcan, Jud.Brasov, a  cotei de 5/32     din suprafata de 3256mp ,teren arabil,inscris in CF Vulcan nr.101157 si nr.cad 101157 ,ca urmare a declaratiei notariale de renuntare la dreptul de proprietate a Dlui Tintea Ioan si sotie Dnei Tintea Vasilica Geanina ,in vederea construirii unei cai de acces public –Vezi detalii
  Nr. 30/25.03.2021 H.C.L. privind :Acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea comunei Vulcan, Jud.Brasov, a intregilor cote de 5/22,din care 1/22 pentru Lucaci Mihai Florin si cota de 5/22 pentru Motca Maria din suprafata de 1788mp,teren arabil intravilan ,inscris in CF Vulcan nr.103079 si nr.cad 103079,ca urmare a declaratiei notariale de renuntare la dreptul de proprietate a Dlui Lucaci Mihai Florin si Dnei Motca Maria,in vederea construirii unei cai de acces public – Vezi detalii
  Nr. 29/25.03.2021 H.C.L. privind :Anularea creantelor fiscale pt.persoane fizice Campeanu Corneliu – Vezi detalii
  Nr. 28/09.03.2021 H.C.L. privind :Aprobarea trecerii in proprietatea privata a UAT Comuna Vulcan a unui teren situat in comuna Vulcan,Jud.Brasov,inscris in CF Vulcan nr.J03799(CF vechi 2227)cu nr.top 421,in suprafata de 1573 mp”-Vezi detalii
  Nr. 27/09.03.2021 H.C.L. privind :”Exproprierea pentru cauza de utilitate  publica a unui teren in suprafata de 1631 mp,situat in incinta Scolii Gimnaziale Vulcan,in vederea realizarii obiectivului de investitii de utilitate publica locala,,Extindere Scoala Gimnaziala Vulcan” –Vezi detalii
  Nr. 26/09.03.2021 H.C.L. privind:Aprobarea preturilor pentru serviciile de exploatare la drum auto ale masei lemnoase care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a U.A.T.R.A.comuna Vulcan,Jud.Brasov ,de catre Regia Publica Locala a Padurilor Piatra Craiului R.A.productia anului 2021,pentru volum de 2.485m.c masa lemnoasa ,in valoare de 216.503,00lei – Vezi detalii
  Nr. 25/04.03.2021 H.C.L. privind:Inchirierea ,prin incredintare directa ,a pasunilor aflate in proprietatea privata a comunei Vulcan,jud.Brasov – Vezi detalii
  Nr. 24/25.02.2021 H.C.L. privind: Acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea comunei Vulcan, Jud.Brasov, a suprafetei de 511 mp,teren faneata extravilan,inscris in CF Vulcan nr.101702 si nr.cad.101702,ca urmare a Ofertei de donatie a D-lui Popa-Voicu Gabriel-Iosif, in vederea constituirii unei cai de acces public – Vezi detalii
  Nr. 23/25.02.2021 H.C.L. privind: Aprobarea revocarii H.C.L. nr.10/10.02.2021 adoptata de catre Consiliul Local al com.Vulcan, privind introducerea suprafetei de 270,30 ha, padure proprietatea UAT Com.Vulcan, Jud.Brasov, in reteaua Natura 2000, situri de importanta comunitara (SCI) – Vezi detalii
  Nr. 22/25.02.2021 H.C.L. privind: Aprobarea modificarii suprafetei terenului aferent fostului Strand comunal Vulcan – Vezi detalii
  Nr. 21/25.02.2021 H.C.L. privind: Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al Comunei Vulcan pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 20/25.02.2021 H.C.L. privind: Aprobarea rezultatelor financiare pe anul 2020, ale Regiei Publice Locale a Padurilor Piatra Craiului RA Zarnesti, pentru Comuna Vulcan, Jud,Brasov – Vezi detalii
  Nr. 19/25.02.2021 H.C.L. privind: Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social, acordat in baza Legii nr.416/2001, pentru anul 2021 – Vezi detalii
  Nr. 18/25.02.2021 H.C.L. privind: Aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din cadrul Primariei comunei Vulcan, in semestrul II / 2020 – Vezi detalii
  Nr. 17/25.02.2021 H.C.L. privind: Aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale ce se vor acorda la nivelul comunei Vulcan, Jud.Brasov, in anul 2021 – Vezi detalii
  Nr. 16/25.02.2021 H.C.L. privind: Aprobarea valorificarii masei lemnoase pe picior – rarituri, produse secundare, a preturilor de pornire la licitatie si a modalitatii de valorificare a masei lemnoase, productia anului 2021 – Vezi detalii
  Nr. 15/25.02.2021 H.C.L. privind: Acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea comunei Vulcan, Jud.Brasov,a cotei de 1/11 din suprafata de 1753 mp,teren faneata intravilan,inscris in CF Vulcan nr.103389 si nr.cad.103389,ca urmare a Ofertei de donatie a D-lui Arion Nelu-Alin si sotia Arion Elena ,in vederea constituirii unei cai de acces public – Vezi detalii
  Nr. 14/25.02.2021 H.C.L. privind: Acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea comunei Vulcan, Jud.Brasov,a cotei de 1/11 din suprafata de 1753 mp,teren faneata intravilan,inscris in CF Vulcan nr.103389 si nr.cad.103389,ca urmare a Ofertei de donatie a D-lui Fodoreanu Liviu si sotia Fodoreanu Emanuela ,in vederea constituirii unei cai de acces public – Vezi detalii
  Nr. 13/25.02.2021 H.C.L. privind: Acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea comunei Vulcan, Jud.Brasov,a cotei de 8/88 din suprafata de 1753 mp,teren faneata intravilan,inscris in CF Vulcan nr.103389 si nr.cad.103389,ca urmare a Ofertei de donatie a D-lui Constantin Viorel Narcis ,in vederea constituirii unei cai de acces public – Vezi detalii
  Nr. 12/25.02.2021 H.C.L. privind: Anularea creantelor fiscale pentru persoane fizice – Grigoriu Marcel-Liviu – Vezi detalii
  Nr. 11/25.02.2021 H.C.L. privind: Anularea creantelor fiscale pentru persoane fizice – Vezi detalii
  Nr. 10/10.02.2021 H.C.L. privind: Aprobarea introducerii suprafetei de 270,30 ha, padure proprietatea UAT Com.Vulcan, Jud.Brasov, in reteaua Natura 2000, situri de importanta comunitara (SCI) – Vezi detalii
  Nr. 9/21.01.2021 H.C.L. privind: Actualizarea devizului general ,al indicatorilor tehnico – economici si asigurarii cofinantarii pentru obiectivul de investitii ,,Extindere Scoala Gimnaziala Vulcan ” –Vezi detalii
  Nr. 8/21.01.2021 H.C.L. privind: Aprobarea formei intiale a Programului Anual al Achizitiilor Publice pentru anul 2021 – Vezi detalii
  Nr. 7/21.01.2021 H.C.L. privind: Anularea creantelor fiscale pentru persoane fizice – Vezi detalii
  Nr. 6/21.01.2021 H.C.L. privind: Acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea comunei Vulcan, Jud.Brasov,a cotei de 16/80 din suprafata de 3156 mp,teren arabil intravilan,inscris in CF Vulcan nr.101157 si nr.cad.101157,ca urmare a declaratiei notariale de renuntare la dreptul de proprietate a D nei .Tintea Cristina Ioana ,in vederea constituirii unei cai de acces – Vezi detalii
  Nr. 5/21.01.2021 H.C.L. privind: Aprobare constituire fond de accesibilitate a fondului forestier proprietatea UAT Com.Vulcan, Jud.Brasov,pentru anul 2021 – – Vezi detalii
  Nr. 4/21.01.2021 H.C.L. privind: Aprobarea retelei sociale valabila in anul scolar 2021-2022,in comuna Vulcan,judetul Brasov – Vezi detalii
  Nr. 3/05.01.2021 H.C.L. privind: Aprobarea excedentului bugetului local al Comunei Vulcan,inregistrat la sfarsitul anului 2020 – Vezi detalii
  Nr. 2/05.01.2021 H.C.L. privind: Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020,din excedentul bugetului local – Vezi detalii
  Nr. 1/05.01.2021 H.C.L. privind: Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Vulcan,jud.Brasov,pe perioada ianuarie-martie 2021 –Vezi detalii

 • Nr. 131/10.12.2020 H.C.L. privind:Aprobarea preturilor de pornire la licitatie si a modalitatii de valorificare a masei lemnoase pe picior,productia anului 2021 – Vezi detalii
  Nr. 130/10.12.2020 H.C.L. privind:Aprobarea volumului de masa lemnoasa ,care se va recolta in anul de productiwe 2021,din fondul forestier proprietate publica a comunei Vulcan,precum si destinatia acestuia – Vezi detalii
  Nr. 129/10.12.2020 H.C.L. privind:Anularea creantelor fiscale restante,mai mici de 40lei ,datorate de debitori,persoane fizice sau juridice ,aflate in sold la data de 31 .12.2020 – Vezi detalii
  Nr. 128/10.12.2020 H.C.L. privind:Acordare finanatare nerambursabila de la bugetul local al comunei Vulcan,jud,Brasov,pentru Biserica Ortodoxa Vulcan – Vezi detalii
  Nr. 127/10.12.2020 H.C.L. privind:Stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale,alte taxe asdimilate ,precum si amenzile aplicabile in anul 2021 – Vezi detalii
  Nr. 126/10.12.2020 H.C.L. privind:Rectificarea bugetului local pe trimestrul al IV lea ,anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 125/26.11.2020 H.C.L. privind:Aprobarea virarii la bugetul local ,de catre regia Publica Locala a Padurilor Piatra Craiului RA Zarnesti ,a sumelor disponibile cuvenite comunei Vulcan,Jud.Brasov,din fondul de conservare – Vezi detalii
  Nr. 124/26.11.2020 H.C.L. privind:Aprobarea efectuarii lucrarilor de impaduriri,intretineri,regenerari si taieri de ingrijire,in fondul forestier proprietatea comunei Vulcan,Jud.Brasov,aferente anului 2021,in valoare de 111.030,00lei,din fondul de conservare ,cuvenit comunei Vulcan –Vezi detalii
  Nr. 123/26.11.2020 H.C.L. privind:Aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica,redactare si sermnare acte – servicii suplimentare anexe la dosarele de instanta nr.:767/338/2019;3499/228/2019;2653/62/2020 intre UAT COMUNA VULCAN si Cabinetul de avocati ,,SAVU DANILA”- Vezi detalii
  Nr. 122/26.11.2020 H.C.L. privind:Aprobarea incheierii unui contract de asistenta /reprezentare si consultanta juridica cu Societatea profesionala de Avocati cu raspundere limitata”FUNARU SI ASOCIATII” – Vezi detalii
  Nr. 121/26.11.2020 H.C.L. privind:Anularea creantelor fiscale pentru persoane fizice – Vezi detalii
  Nr. 120/26.11.2020 H.C.L. privind:Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Suciu George Horatiu si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta ,in Consiliul Local al com.Vulcan,Jud.Brasov – Vezi detalii
  Nr. 119/26.11.2020 H.C.L. privind:Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL-INFIINTARE TABARA CORTURI in comuna Vulcan,Jud.Brasov,extravilan –Vezi detalii
  Nr. 118/26.11.2020 H.C.L. privind:Trecerea din domeniul privat al Comunei Vulcan,Jud.Brasov,in domeniul public al Comunei Vulcan,a drumurilor din Cartierul Tineretului – Vezi detalii
  Nr. 117/03.11.2020 H.C.L. privind:Aprobare,asigurare,cofinantare de la bugetul local si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ,actualizare dupa achizitie ,pentru obiectivul de investitii,,REABILITARE ACOPERIS SCOALA GIMNAZIALA VULCAN,, – Vezi detalii
  Nr. 116/03.11.2020 H.C.L. privind:Aprobarea preturilor de referinta ale masei lemnoase pe picior, care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a comunei Vulcan,judetul Brasov ,de catre Regia Publica Locala a Padurilor Piatra Craiului R.A.pentru anul de productie 2021 – Vezi detalii
  Nr. 115/03.11.2020 H.C.L. privind:Reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vulcan,Judetul Brasov,aprobarea organigramei si a statelor de functii – Vezi detalii
  Nr. 114/03.11.2020 H.C.L. privind:Aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Vulcan pe trimestrul III,an 2020 – Vezi detalii
  Nr. 113/03.11.2020 H.C.L. privind:Rectificarea bugetului local pe trimestrul al IV lea ,anul 2020 –Vezi detalii
  Nr. 112/03.11.2020 H.C.L. privind:Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al com.Vulcan,in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Vulcan – Vezi detalii
  Nr. 111/03.11.2020 H.C.L. privind:Alegerea viceprimarului comunei Vulcan,Jud.Brasov –Vezi detalii
  Nr. 110/03.11.2020 H.C.L. privind:Reorganizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate al Consiliului Local al comunei Vulcan,Jud.Brasov – Vezi detalii
  Nr. 109/29.10.2020 H.C.L. privind:Aprobarea infiintarii Unitatii de management a Proiectului (UIP):”achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei -IT mobile,respectiv tablete,echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice pentru elevii si mcadrele didactice din invatamantul preuniversitar ,Comuna Vulcan,Judetul Brasov – Vezi detalii
  Nr. 108/29.10.2020 H.C.L. privind:Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei It mobile,respectiv tablete,echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice pentru elevii si cadrele didactice din invatamantul preuniversitar,Comuna Vulcan,Judetul Brasov –Vezi detalii
  Nr. 107/29.10.2020 H.C.L. privind:Organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate al Consiliului Local al comunei Vulcan,Jud.Brasov – Vezi detalii
  Nr. 106/29.10.2020 H.C.L. privind:Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Vulcan,judetul Brasov,pe perioada octombrie -decembrie 2020 –Vezi detalii
  Nr. 104/07.09.2020 H.C.L. privind:Aprobarea derularii si finantarii ,din bugetul local al comunei Vulcan,jud.Brasov,a unor pachete de servicii(internet nelimitat,tableta si husa gratuita/elevi),in vederea unei educatii digitalizate ,pentru elevii de la Scoala Gimnaziala Vulcan si Scoala Primara Colonia 1 Mai – Vezi detalii
  Nr. 103/07.09.2020 H.C.L. privind:Aprobare Regulamentului local,referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului din comuna Vulcan,Jud.Brasov – Vezi detalii
  Nr. 102/07.09.2020 H.C.L. privind:Stabilirea taxei pentru eliminarea Certificatului de edificare a constructiei ,in cazul constructiilor edificate fara autorizatie de construire si care au depasit termenul de prescriptie – Vezi detalii
  Nr. 101/07.09.2020 H.C.L. privind:Acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea comunei Vulcan,Jud.Brasov,a cotei de 150/225 din suprafata de 1344mp,teren faneata intravilan,inscris in CF Vulcan nr.101723 si nr.cad.101723,ca urmare a declaratiei notariale de renuntare la dreptul de proprietate a D-lui Popa Radu Ioan si a D-nei Banciu Ana,in vederea construirii unei cai de acces public – Vezi detalii
  Nr. 100/07.09.2020 H.C.L. privind:Acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea comunei Vulcan,Jud.Brasov,a cotei de4/22 din suprafata de 1788mp,teren arabil intravilan,inscris in CF Vulcan nr.103079 si nr.cad.103079,ca urmare a declaratiei notariale de renuntare la dreptul de proprietate a D-lui Morar Cristian Stefan si sotia D-na Morar Maria,in vederea construirii unei cai de acces public – Vezi detalii
  Nr. 99/ 07.09.2020 H.C.L. privind :Rectificarea bugetului local pe trimestrul al III lea ,anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 97/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Aprobarea incheierii unui contract de servicii juridice si consultanta juridica ,redactare si semnare documente,asistenta juridica si reprezentare la Dosar nr.4275/62/2018,recurs la Curtea de Apel Brasov – Vezi detalii
  Nr. 96/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Anularea creantelor fiscale pentru persoane fizice – Vezi detalii
  Nr. 95/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Anularea creantelor fiscale pentru persoane fizice – Vezi detalii
  Nr. 94/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din cadrul Primariei comunei Vulcan ,in semestrul I/2020 – Vezi detalii
  Nr. 93/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Modificarea Hotararii nr.56/21.05.2020,adoptata de Consiliul Local al comunei Vulcan – Vezi detalii
  Nr. 92/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Modificarea Hotararii nr.31/09.04.2020,adoptata de Consiliul Local al comunei Vulcan – Vezi detalii
  Nr. 91/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Modificarea Hotararii nr.30/09.04.2020,adoptata de Consiliul Local al comunei Vulcan – Vezi detalii
  Nr. 90/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Modificarea Hotararii nr.29/09.04.2020,adoptata de Consiliul Local al comunei Vulcan – Vezi detalii
  Nr. 89/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Modificarea Hotararii nr.28/09.04.2020,adoptata de Consiliul Local al comunei Vulcan – Vezi detalii
  Nr. 88/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Modificarea Hotararii nr.27/09.04.2020,adoptata de Consiliul Local al comunei Vulcan – Vezi detalii
  Nr. 87/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Modificarea Hotararii nr.19/21.02.2020,adoptata de Consiliul Local al comunei Vulcan – Vezi detalii
  Nr. 86/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Modificarea Hotararii nr.12/30.01.2020,adoptata de Consiliul Local al comunei Vulcan – Vezi detalii
  Nr. 85/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Modificarea Hotararii nr.119/23.12.2019,adoptata de Consiliul Local al comunei Vulcan – Vezi detalii
  Nr. 84/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Modificarea Hotararii nr.89/31.10.2019,adoptata de Consiliul Local al comunei Vulcan – Vezi detalii
  Nr. 83/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Modificarea Hotararii nr.88/31.10.2019,adoptata de Consiliul Local al comunei Vulcan – Vezi detalii
  Nr. 82/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Modificarea Hotararii nr.87/31.10.2019,adoptata de Consiliul Local al comunei Vulcan –Vezi detalii
  Nr. 81/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Modificarea Hotararii nr.86/31.10.2019,adoptata de Consiliul Local al comunei Vulcan – Vezi detalii
  Nr. 80/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Modificarea Hotararii nr.71/12.09.2019,adoptata de Consiliul Local al comunei Vulcan – Vezi detalii
  Nr. 79/ 10.08.2020 H.C.L. privind : Modificarea Hotararii nr.66/29.08.2019,adoptata de Consiliul Local al comunei Vulcan –Vezi detalii
  Nr. 78/ 10.08.2020 H.C.L. privind : Modificarea Hotararii nr.65/29.08.2019,adoptata de Consiliul Local al comunei Vulcan – Vezi detalii
  Nr. 77/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Modificarea Hotararii nr.64/29.08.2019,adoptata de Consiliul Local al comunei Vulcan – Vezi detalii
  Nr. 76/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Modificarea Hotararii nr.63/29.08.2019,adoptata de Consiliul Local al comunei Vulcan – Vezi detalii
  Nr. 75/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Modificarea Hotararii nr.62/29.08.2019,adoptata de Consiliul Local al comunei Vulcan – Vezi detalii
  Nr. 74/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Modificarea Hotararii nr.61/29.08.2019,adoptata  de Consiliul Local al comunei Vulcan – Vezi detalii
  Nr. 73/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Modificarea Hotararii nr.49/04.07.2019,aprobata de Consiliul Local al comunei Vulcan – Vezi detalii
  Nr. 72/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea comunei Vulcan,Jud.Brasov,a cotei de 6/66 din suprafata de 1788mp,teren arabil intravilan,inscris in CF Vulcan nr.103079 si nr.cad.103079,ca urmare a declaratiei notariale de renuntare la dreptul de proprietate a D-nei Lucaci Ana,D-soarei Lucaci Luciana si D-nei  Muntean Marioara -Adriana ,in vederea construirii unei cai de acces public – Vezi detalii
  Nr. 71/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea comunei Vulcan,Jud.Brasov,a cotei de 12/66 din suprafata de 1788mp,teren arabil intravilan,inscris in CF Vulcan nr.103079 si nr.cad.103079,ca urmare a declaratiei notariale de renuntare la dreptul de proprietate a D-nei Munteanu Mihaela,D-lui Popica  traian ,D-lui Seceleanu Ion si sotia,D -na Seceleanu Edith si D-lui Lucaci Vasile ,in vederea construirii unei cai de acces public – Vezi detalii
  Nr. 70/ 10.08.2020 H.C.L. privind : Acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea comunei Vulcan,Jud.Brasov,a cotei de 1/22 din suprafata de 1788mp,teren arabil intravilan,inscris in CF Vulcan nr.103079 si nr.cad.103079,ca urmare a declaratiei notariale de renuntare la dreptul de proprietate a D-soarei Popica Ruxandra ,in vederea construirii unei cai de acces public – Vezi detalii
  Nr. 69/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta – Vezi detalii
  Nr. 68/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Rectificarea bugetului local pe trimestrul al III lea ,anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 67/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Aprobarea costului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Comuniei Vulcan pe trimestrul II,an 2020 – Vezi detalii
  Nr. 66/ 10.08.2020 H.C.L. privind :Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Vulcan,judetul Brasov,pe perioada august septembrie 2020 – Vezi detalii
  Nr. 65/ 14.07.2020 H.C.L. privind :Aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului ” ACHIZITIE DOTARI PENTRU CAMINUL CULTURAL VULCAN” – Vezi detalii
  Nr. 64/ 11.06.2020 H.C.L. privind :Modificarea H.C.L. nr.51/2020 privind cumpararea de catre Comuna Vulcan,judetul Brasov,a imobilului (teren si constructii) situat in Comuna Vulcan,Sat Vulcan nr.80,jud.brasov,inscris in CF Vulcan nr.103325(CF vechi 2492),cu nr.top 1,imobil inscris in Lista monumentelor istorice la pozitia 894LMI2015,Cod BV-II-B-20943-“Fosta Scoala Germana” – Vezi detalii
  Nr. 63/ 21.05.2020 H.C.L. privind :Aprobarea listei preturilor de pornire la licitatiile de masa lemnoasa fasonata la drum auto si a sortimentelor valorificate catre populatie la drum auto – Vezi detalii
  Nr. 62/ 21.05.2020 H.C.L. privind :Aprobarea acordarii unui sprijin financiar in valoare de 10.000 lei domnului ion CODREANU ,in vederea refacerii locuintei distruse in urma incendiului care a avut loc in data de 02.05.2020 – Vezi detalii
  Nr. 61/ 21.05.2020 H.C.L. privind :Aprobarea actualizarii programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 60/ 21.05.2020 H.C.L. privind :Aprobarea devizului general al investitiei ”Put forat de mare adancime pe terenul situat in Vulcan,Comuna Vulcan,judetul Brasov,inscris in CF 103748,nr.cadastral 103748″,respectiv al investitiei  “Instalatie de automatizare si racordare la reteaua existenta de apa potabila a Comunei Vulcan” – Vezi detalii
  Nr. 59/ 21.05.2020 H.C.L. privind :Actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Drum comunal Vulcan(Drum Zona Agrement Vulcan si legatura Zona Agrement – DJ 112 A)”,dupa incheierea actului aditional la contractul de achizitie publica – Vezi detalii
  Nr. 58/ 21.05.2020 H.C.L. privind :Actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii ,,RETEA CANALIZARE COLONIA 1 MAI”,dupa incheierea etapei de proiectare din executia contractului de achizitie publica – Vezi detalii
  Nr. 57/ 21.05.2020 H.C.L. privind :infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata in subordinea Consiliului Local al Comunei Vulcan,in vederea furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare – Vezi detalii
  Nr. 56/ 21.05.2020 H.C.L. privind :Acceptarea ofertei de donatie a domnului Ioan-Stefan ARNAUT,domnului Lucian ARNAUT,doamnei Simona SCHAUCU,doamnei Gherghina ARNAUT,doamnei Livia POPESCU,doamnei Silvia POPA si a domnului Sorin Cimpan asupra cotei dansilor de 40/48 din imobilul inscris in CF nr.102978/Vulcan,identificat la A.1 cu nr.cadastral 102978,in suprafata totala de 3220mp,in favoarea Comunei Vulcan,judetul Btasov,in vederea construirii unor cai publice de acces – Vezi detalii
  Nr. 55/ 21.05.2020 H.C.L. privind :Aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate ale Primarului Comunei Vulca,judetul Brasov – Vezi detalii
  Nr. 54/ 21.05.2020 H.C.L. privind :Aprobarea valorificarii partizilor pe picior,posibilitatea anului 2020,Produse Accidentale I si forma de licitatie – Vezi detalii
  Nr. 53/ 21.05.2020 H.C.L. privind :Aprobarea atestarii apartenentei imobilului -teren intravilan in suprafata de 700mp,inscris in CF nr. 104591/Vulcan,nr.topografic 1357/45/2,la domeniul privat al Comunei Vulcan,judetul Brasov – Vezi detalii
  Nr. 52 / 21.05.2020 H.C.L. privind :Revocarea HCL nr.118/2019 privind aprobarea trecerii in domeniul privat al Comunei Vulcan,a terenului in suprafata de 700mp,inscris in CF nr.104591/Vulcan,nr.topografic 1357/45/2,situat in intravilanul Comunei Vulcan,judetul Brasov – Vezi detalii
  Nr. 51 / 21.05.2020 H.C.L. privind :Cumpararea de catre Comuna Vulcan,judetul Brasov,a imobilului (teren si constructii) situat in Comuna Vulcan,Sat Vulcan nr.80,jud.brasov,inscris in CF Vulcan nr.103325(CF vechi 2492),cu nr.top 1,imobil inscris in Lista monumentelor istorice la pozitia 894LMI2015,Cod BV-II-B-20943-“Fosta Scoala Germana,, – Vezi detalii
  Nr. 50 / 21.05.2020 H.C.L. privind :Actualizarea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare datorata de utilizatorii fara contract de prestari servicii de salubrizare in comuna Vulcan,judetul Brasov,incepand cu data de 01.06.2020 – Vezi detalii
  Nr. 49 / 21.05.2020 H.C.L. privind buna gospodarire a Comunei Vulcan,judetul Brasov – Vezi detalii
  Nr. 48 / 21.05.2020 H.C.L. privind :aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Vulcan pe trimestrul I,an 2020 – Vezi detalii
  Nr. 47 / 21.05.2020 H.C.L. privind :Rectificarea bugetului local pe trimestrul al II lea ,anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 46 / 29.04.2020 H.C.L. privind :aprobarea achizitionarii si instalarii in Comuna Vulcan,judetul Brasov,a 400 sisteme de contorizare a apei (apometre ,robinete,etc.) – Vezi detalii
  Nr. 45 / 29.04.2020 H.C.L. privind :aprobarea Proiectelor ”Put forat de mare adancime pe terenul situat in Vulcan,Comuna Vulcan,judetul Brasov,inscris in CF 103748,nr.cadastral 103748″ si “Instalatie de automatizare si racordare la reteaua existenta de apa potabila a Comunei Vulcan” si a realizarii documentatiilor tehnice  aferente acestor proiecte – Vezi detalii
  Nr. 44 / 29.04.2020 H.C.L. privind :aprobarea initierii procedurilor pentru infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata de drept privat si interes local,cu asociat unic Comuna Vulcan,judetul Brasov,prin reprezentantul legal Primarul Comunei Vulcan,subordonata Consiliului local al Comunei Vulcan,in vederea furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare – Vezi detalii
  Nr. 43 / 09.04.2020 H.C.L. privind: aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 42 / 09.04.2020 H.C.L. privind: aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local, pentru activitati nonprofit de interes local, pentru anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 41 / 09.04.2020 H.C.L. privind: aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes local conform Legii nr.350/2005 – Vezi detalii
  Nr. 40 / 09.04.2020 H.C.L. privind: aprobarea atestarii apartenentei imobilului – teren intravilan in suprafata de 270 mp, inscris in CF nr.103932/Vulcan, nr.top. 1617/4, la domeniul privat al Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Nr. 39 / 09.04.2020 H.C.L. privind: aprobarea atestarii apartenentei imobilului – teren intravilan in suprafata de 123 mp, inscris in CF nr.103931/Vulcan, nr.top. 1617/3, la domeniul privat al Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Nr. 38 / 09.04.2020 H.C.L. privind: aprobarea incheierii unui contract de servicii juridice, asistenta si reprezentare juridica in Dosarul nr.340/62/2020 – Tribunalul Brasov – Vezi detalii
  Nr. 37 / 09.04.2020 H.C.L. privind: aprobarea incheierii unui contract de servicii juridice, asistenta si reprezentare juridica in Dosarul nr.295/40/2020 – Tribunalul Botosani – Vezi detalii
  Nr. 36 / 09.04.2020 H.C.L. privind: aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL – LOCUINTE INDIVIDUALE IN COMUNA VULCAN, SAT COLONIA 1 MAI – Vezi detalii
  Nr. 35 / 09.04.2020 H.C.L. privind: anularea creantelor fiscale pentru o persoana fizica – d-nul Ion SCORTEA – Vezi detalii
  Nr. 34 / 09.04.2020 H.C.L. privind: anularea creantelor fiscale pentru o persoana fizica – d-nul Viorel SINEA – Vezi detalii
  Nr. 33 / 09.04.2020 H.C.L. privind: aprobarea actualizarii tarifelor pentru serviciul de salubrizare prestat  de catre SC Comprest SA, in Comuna Vulcan, incepand cu data de 01.05.2020 – Vezi detalii
  Nr. 32 / 09.04.2020 H.C.L. privind: aprobarea repartizarii imobilului situat in localitatea Colonia 1 Mai nr.43, Comuna Vulcan, judetul Brasov, d-lui Aurel Viorel MOTCA, prin contract de inchiriere – Vezi detalii
  Nr. 31 / 09.04.2020 H.C.L. privind: acceptarea Declaratiei de renuntare la dreptul de proprietate a d-lui Dorin-Doinas VLAD si a d-nei Ana-Maria VLAD asupra cotei dansilor de 4/20 din imobilul inscris in CF nr.101307/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 101307, in suprafata totala de 3.240 mp si inscrierea dreptului de proprietate in folosul Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Nr. 30 / 09.04.2020 H.C.L. privind: acceptarea ofertei de donatie a d-lui Ionel-Florin DUMITRU asupra cotei dansului de 1/40 din imobilul inscris in CF nr.101307/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 101307, in suprafata totala de 3.240 mp, in favoarea Comunei Vulcan, judetul Brasov, in vederea construirii unor cai publice de acces – Vezi detalii
  Nr. 29 / 09.04.2020 H.C.L. privind: acceptarea Declaratiei de renuntare la dreptul de proprietate a d-lui Valentin ORZAN si a d-nei Marilena-Adelina ORZAN asupra cotei dansilor de 1/4 (cota actuala 4/16) din imobilul inscris in CF nr.101157/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 101157, in suprafata totala de 3.156 mp si inscrierea dreptului de proprietate in folosul Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Nr. 28 / 09.04.2020 H.C.L. privind: acceptarea Declaratiei de renuntare la dreptul de proprietate a d-lui Ionut BORICEAN si a d-nei Cornelia BORICEAN asupra imobilului inscris in CF nr.102454/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 102454, in suprafata de 91 mp si inscrierea dreptului de proprietate in folosul Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Nr. 27 / 09.04.2020 H.C.L. privind: acceptarea Declaratiei de renuntare la dreptul de proprietate a d-lui Vasile STOICA asupra cotei dansului de 4/16 din imobilul inscris in CF nr.101157/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 101157, in suprafata totala de 3.156 mp si inscrierea dreptului de proprietate in folosul Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Nr. 26 / 09.04.2020 H.C.L. privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale a Padurilor Piatra Craiului RA, pe anul 2020, pentru activitatea de administrare a fondului forestier proprietatea Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Nr. 25 / 09.04.2020 H.C.L. privind: alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Vulcan, judetul Brasov, pe perioada aprilie-iunie 2020 – Vezi detalii
  Nr. 24 / 21.02.2020 H.C.L. privind: aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie bancara pentru proiectul: ACHIZITIE DOTARI PENTRU CAMINUL CULTURAL VULCAN – Vezi detalii
  Nr. 23 / 21.02.2020 H.C.L. privind: aprobarea rezultatelor financiare pe anul 2019 ale Regiei Publice Locale a Padurilor Piatra Craiului RA, pentru Comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Nr. 22 / 21.02.2020 H.C.L. privind: aprobarea trecerii in domeniul privat al Comunei Vulcan a terenului in suprafata de 5.782 mp inscris in CF 103933/Vulcan, nr.top. 1617/5 situat in intravilanul Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Nr. 21 / 21.02.2020 H.C.L. privind: aprobarea trecerii in proprietatea privata a Comunei Vulcan a terenului in suprafata de 4.086 mp inscris in CF 104618/Vulcan, nr.top. 1618/2 situat in satul Colonia 1 Mai, Comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Nr. 20 / 21.02.2020 H.C.L. privind: aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie “EXTINDERE SISTEM ILUMINAT PUBLIC” si aprobarea indicatorilor tehnico-economici – Vezi detalii
  Nr. 19 / 21.02.2020 H.C.L. privind: acceptarea ofertei de donatie a d-lui Dragos-Stelian POPA asupra cotei dansului de 2/40 din imobilul situat in Comuna Vulcan, judetul Brasov, inscris in CF nr.101307/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 101307, in vederea construirii unei cai publice de acces – Vezi detalii
  Nr. 18 / 21.02.2020 H.C.L. privind: aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL – FERMA PENTRU CRESTEREA SPECIILOR DE PESTI AUTOHTONI, IN REGIM CIRCULANT, beneficiar SC DIAGABLEX CONTA SRL, reprezentata prin administrator, Gheorghe-Marian SANDU – Vezi detalii
  Nr. 17 / 21.02.2020 H.C.L. privind: aprobarea incheierii unui contract de servicii juridice si consultanta juridica pentru anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 16 / 21.02.2020 H.C.L. privind: aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare prin licitatie publica a unor bunuri imobile aflate in domeniul privat al Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Nr. 15 / 21.02.2020 H.C.L. privind: stabilirea taxei apa-canal in Comuna Vulcan, judetul Brasov, incepand cu data de 01.03.2020 – Vezi detalii
  Nr. 14 / 21.02.2020 H.C.L. privind: aprobarea bugetului local al Comunei Vulcan, judetul Brasov, pentru anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 13 / 30.01.2020 H.C.L. privind: aprobarea organigramei si a statelor de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vulcan, Judetul Brasov – Vezi detalii
  Nr. 12 / 30.01.2020 H.C.L. privind: acceptarea ofertei de donatie a d-lui MICU Catalin-Alexandru asupra cotei dansului de 8/48 din imobilul situat in Comuna Vulcan, judetul Brasov, inscris in CF nr.102978/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 102978, in vederea construirii unor cai publice de acces – Vezi detalii
  Nr. 11 / 30.01.2020 H.C.L. privind: scoaterea din functiune si casarea unor obiecte de inventar din proprietatea privata a Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Nr. 10 / 30.01.2020 H.C.L. privind: aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a bunurilor care apartin Comunei Vulcan, judetul Brasov, la data de 30.11.2019 – Vezi detalii
  Nr.  9 / 30.01.2020 H.C.L. privind: aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al Comunei Vulcan pe anul 2019 – Vezi detalii
  Nr.  8 / 30.01.2020 H.C.L. privind: aprobarea “Programului de aprovizionare cu produse alimentare si nealimentare ce urmeaza a fi distribuite populatiei din Comuna Vulcan, judetul Brasov, in situatii deosebite stabilite de lege” – Vezi detalii
  Nr.  7 / 30.01.2020 H.C.L. privind: aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social, acordat in baza Legii 416/2001 in anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.  6 / 30.01.2020 H.C.L. privind: aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din cadrul Primariei comunei Vulcan, in semestrul II/2019 – Vezi detalii
  Nr.  5 / 30.01.2020 H.C.L. privind: aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Vulcan, judetul Brasov, pentru anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.  4 / 30.01.2020 H.C.L. privind: aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Vulcan din data de 08.01.2020 – Vezi detalii
  Nr.  3 / 30.01.2020 H.C.L. privind: aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Vulcan din data de 23.12.2019 – Vezi detalii
  Nr.  2 / 08.01.2020 H.C.L. privind: aprobare destinatie si folosire sume din excedentul bugetului local al comunei Vulcan pe anul 2019, din contul RO76TREZ13782A980000XXXX – Vezi detalii
  Nr.  1 / 08.01.2020 H.C.L. privind: acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2019, din excedentul bugetului local – Vezi detalii

 • Hotărârea nr.1 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2018, din excedentul bugetului local – Vezi detalii
  Hotărârea nr.2 privind aprobare destinatie si folosire sume din excedentul bugetului local al comunei Vulcan pe anul 2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.3 privind stabilire taxa apa-canal in comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.4 privind aprobarea valorificarii partizilor pe picior din productia anului 2019, precum si preturile de pornire la licitatie, pentru masa lemnoasa din fondul forestier al comunei Vulcan – Vezi detalii
  Hotărârea nr.5 privind aprobare construire capela mortuara in localitatea Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.6 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Vulcan, judetul Brasov a unei suprafete de teren si modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea unei noi pozitii – Vezi detalii
  Hotărârea nr.7 privind aprobarea actualizarii tarifelor pentru serviciul de salubrizare prestat de catre SC Comprest SA, in comuna Vulcan – Vezi detalii
  Hotărârea nr.8 privind aprobare vanzare teren intravilan inscris in CF 101337, nr.cad. 101337 Vulcan, in suprafata de 406 mp, apartinand domeniului privat al comunei Vulcan, domnului Calburean Gabriel-Gheorghe – Vezi detalii
  Hotărârea nr.9 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii “Drum comunal Vulcan (Drum Zona Agrement Vulcan si Legatura Zona Agrement – DJ 112A)”, dupa incheierea contractului de achizitie publica – Vezi detalii
  Hotărârea nr.10 privind anularea creantelor fiscale pentru persoane fizice – Vezi detalii
  Hotărârea nr.11 privind aprobare vanzare teren intravilan inscris in CF 101358, nr.cad. 101358 Vulcan, in suprafata de 387 mp, apartinand domeniului privat al comunei Vulcan, doamnei Lazar Marcela – Vezi detalii
  Hotărârea nr.12 privind stabilire indemnizatie de sedinta pentru participarea la sedintele de consiliu si de comisii de specialitate, pentru consilierii locali – Vezi detalii
  Hotărârea nr.13 privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa fasonata la drum auto din productia anului 2019 si forma de licitatie – Vezi detalii
  Hotărârea nr.14 privind aprobarea valorificarii partizilor pe picior din, posibilitatea anului 2019 – produse secundare si forma de licitatie – Vezi detalii
  Hotărârea nr.15 privind aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din cadrul Primariei comunei Vulcan, in semestrul II / 2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.16 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social, acordat in baza Legii nr.416/2001, in anul 2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.17 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei CLUBUL SPORTIV VULCAN in anul 2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.18 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al comunei Vulcan pe anul 2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.19 privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Vulcan la data de 31.12.2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.20 privind aprobarea valorilor de inventar actualizate ale bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.21 privind aprobarea rezultatelor financiare pe anul 2018 ale Regiei Publice Locale a Padurilor Piatra Craiului RA Zarnesti, pentru comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.22 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Publice Locale a Padurilor Piatra Craiului RA Zarnesti, pentru padurea comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.23 privind actualizarea pretului contractului de executie lucrari, incheiat pentru realizarea obiectivului de investitii “Drum comunal Vulcan (Drum Zona Agrement Vulcan si Legatura Zona Agrement – DJ 112A)” – Vezi detalii
  Hotărârea nr.24 privind aprobarea raportului primarului pe anul 2018 privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.25 privind aprobarea acordarii mandatului special Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov, pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate, pentru elaborarea proiectului de Act aditional al contractului de delegare a gestiunii serviciului pentru zona teritoriala de competenta a UAT membre de la care a primit mandat special pentru elaborarea regulamentului serviciului, a caietului de sarcini si a studiului de oportunitate – Vezi detalii
  Hotărârea nr.26 privind stabilire coeficienti de salarizare si modificare Anexa I la HCL 83/2018, adoptata de Consiliul Local al comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.27 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.28 privind aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari care se inainteaza Consiliului Local Vulcan spre adoptare – Vezi detalii
  Hotărârea nr.29 privind stabilire taxa apa-canal in comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.30 privind aprobarea bugetului local al comunei Vulcan pentru anul 2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.31 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala, organizat la nivelul comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.32 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Vulcan, judetul Brasov, a unei suprafete de teren si modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea unei noi pozitii – Vezi detalii
  Hotărârea nr.33 privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta si/sau reprezentare juridica pentru anul 2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.34 privind anularea creantelor fiscale pentru persoane fizice – Vezi detalii
  Hotărârea nr.35 privind actualizarea pretului contractului de executie lucrari incheiat pentru realizarea obiectivului de investitii “Drum comunal Vulcan (Drum Zona Agrement Vulcan si Legatura Zona Agrement – DJ 112 A) – Vezi detalii
  Hotărârea nr.36 privind aprobarea listei preturilor de pornire la licitatiile de masa lemnoasa fasonata la drum auto si a sortimentelor valorificate catre populatie la drum auto si depozit de lemn, productia anului 2019 si a modalitatii de vanzare a acestora – Vezi detalii
  Hotărârea nr.37 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru UAT Vulcan pentru perioada 2019 – 2028 – Vezi detalii
  Anexa la H.C.L. nr.37 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru UAT Vulcan pentru perioada 2019 – 2028 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.38 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Vulcan pe trimestrul I, anul 2019 si darea de seama la data de 31.03.2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.39 privind aprobarea repartizarii imobilului situat in localitatea Colonia 1 Mai nr.7, comuna Vulcan, jud. Brasov, fam. Zarnescu Tudor, prin contract de inchiriere – Vezi detalii
  Hotărârea nr.40 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, cu rata inflatiei de 4,6% – Vezi detalii
  Anexa la H.C.L. nr.40 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, cu rata inflatiei de 4,6% – Vezi detalii
  Hotărârea nr.41 privind insusirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT in vederea dezvoltarii si gestionarii Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “Solutia e-SCIM”, www.e-scim.ro – Vezi detalii
  Hotărârea nr.42 privind aprobare “Plan de analiza si acoperire a riscurilor generatoare de situatii de urgenta pe raza comunei Vulcan” – Vezi detalii
  Hotărârea nr.43 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului: ACHIZITIE DOTARI PENTRU CAMINUL CULTURAL VULCAN – Vezi detalii
  Hotărârea nr.53 privind anularea creantelor fiscale pentru persoane fizice – Vezi detalii
  Hotărârea nr.54 privind aprobare vanzare teren intravilan inscris in CF 101345 Vulcan, nr.cadastral 101345, in suprafata de 406 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Vulcan, domnului Caescu Ioan – Vezi detalii
  Hotărârea nr.55 privind aprobarea trecerii in domeniul privat al Comunei Vulcan a terenului inscris in CF 100857, nr.topografic 603, 604, 605, situat in Comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.56 privind aprobarea raportului  privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din cadrul Primariei Comunei Vulcan, in semestrul I /2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.57 privind aprobarea trecerii in domeniul privat al Comunei Vulcan a terenului inscris in CF 100569, nr.topografic 1929/2/a/1, situat in Comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.58 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie “EXTINDERE SISTEM ILUMINAT PUBLIC” si aprobarea indicatorilor tehnico-economici – Vezi detalii
  Hotărârea nr.59 privind aprobarea statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului  Comunei Vulcan – Vezi detalii
  Hotărârea nr.60 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Vulcan in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Vulcan, pentru anul scolar 2019-2020 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.61 privind acceptarea ofertei de renuntare la dreptul de proprietate a d-lui Ciociu Neculai, d-nei Ciociu Ana si a d-lui Rasnoveanu Gheorghe asupra cotelor dansilor din terenul intravilan situat in Comuna Vulcan, inscris in CF nr.101307/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 101307, in suprafata totala de 3.240 mp, in favoarea Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.62 privind acceptarea ofertei de renuntare la dreptul de proprietate a d-lui Axinte Marian-Daniel si a d-nei Axinte Corina-Mihaela asupra cotelor dansilor din terenul intravilan situat in Comuna Vulcan, inscris in CF nr.101307/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 101307, in suprafata totala de 3.240 mp, in favoarea Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.63 privind acceptarea ofertei de donatie a d-nei Risnovean Niculina, a d-lui Piseu Nicolae-Marian si a d-nei Piseu Claudia-Anisoara a cotelor dansilor din terenul intravilan situat in Comuna Vulcan, inscris in CF nr.101307/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 101307, in suprafata totala de 3.240 mp, in favoarea Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.64 privind acceptarea ofertei de donatie a d-nei Chirila Ioana-Mihaela a cotei sale din terenul intravilan situat in Comuna Vulcan, inscris in CF nr.101307/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 101307, in suprafata totala de 3.240 mp, in favoarea Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.65 privind acceptarea ofertei de renuntare la dreptul de proprietate a d-lui Ciornohac Ionel si a d-nei Ciornohac Maria asupra cotelor dansilor din terenul intravilan situat in Comuna Vulcan, inscris in CF nr.101307/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 101307, in suprafata totala de 3.240 mp, in favoarea Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.66 privind acceptarea ofertei de renuntare la dreptul de proprietate a d-lui Risnovean Nicolae si a d-nei Risnovean Magdalena asupra cotelor dansilor din terenul intravilan situat in Comuna Vulcan, inscris in CF nr.101307/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 101307, in suprafata totala de 3.240 mp, in favoarea Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.67 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul al III-lea 2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.68 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Vulcan pe trimestrul al II-lea, anul 2019 si darea de seama la data de 30.06.2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.69 privind instituirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare datorata de utilizatorii fara contract de prestari servicii de salubrizare – Vezi detalii
  Hotărârea nr.70 privind aprobare vanzare teren intravilan inscris in CF 101355 Vulcan, nr. cadastral 101355, in suprafata de 387 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Vulcan, domnului Burlac Ionel – Vezi detalii
  Hotărârea nr.71 privind acceptarea ofertei de renuntare la dreptul de proprietate a d-nei Chiribau Georgeta asupra cotei dansei din terenul intravilan situat in Comuna Vulcan, inscris in CF nr.101307/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 101307, in suprafata totala de 3.240 mp, in favoarea Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.72 privind modificarea si completarea HCL nr.59/29.08.2019 privind aprobarea statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vulcan – Vezi detalii
  Hotărârea nr.74 privind dezmembrarea imobilului inscris in CF 101258, nr.top.1690/14/4/1/1/1. in suprafata totala de 21.085 mp, aflat in proprietatea privata a Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.75 privind insusirea Raportului de evaluare – chiria unitara pentru terenul in suprafata de 5.699 mp identificat cu nr.top.1929/2/a/1 situat in Comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.76 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica unei suprafete de 1500 mp din suprafata totala de 5699 mp a terenului intravilan aflat in proprietatea Comunei Vulcan, inscris in CF 100569/Vulcan, nr.top.1929/2/a/1, in vederea amenajarii unei parcari  – Vezi detalii
  Hotărârea nr.77 privind aprobarea trecerii unui imobil – teren intravilan in proprietatea privata a Comunei Vulcan – Vezi detalii
  Hotărârea nr.78 privind anularea creantei fiscale pentru persoana juridica – SC ROMBI MANAGEMENT SRL – Vezi detalii
  Hotărârea nr.79 privind aprobarea Regulamentului privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap – Vezi detalii
  Hotărârea nr.80 privind stabilirea componentei echipei mobile, pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica – Vezi detalii
  Hotărârea nr.81 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Vulcan pe trimestrul al III-lea, anul 2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.82 privind revocarea HCL nr.46/04.07.2019 cu privire la aprobarea trecerii in domeniul privat al Comunei Vulcan a unor terenuri situate in Comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.83 privind trecerea unor imobile – terenuri intravilane, aflate in proprietatea Statului, in proprietatea Comunei Vulcan – in domeniul public – Vezi detalii
  Hotărârea nr.84 privind acordarea anual, cu titlu gratuit, a cantitatii de 10 mc lemn de foc pentru incalzirea locuintei d-lui Marcu Vasile, veteran de razboi – Vezi detalii
  Hotărârea nr.85 privind aprobarea preturilor de referinta ale masei lemnoase pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietatea publica a Comunei Vulcan, judetul Brasov, de catre Regia Publica Locala a Padurilor Piatra Craiului R.A., pentru anul de productie 2020 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.86 privind aprobarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea Comunei Vulcan asupra cotei de 2467121/50000000 din terenul intravilan situat in Comuna Vulcan, judetul Brasov, inscris in CF nr.100032/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 100032, in suprafata totala de 855 mp, in urma declaratiei notariale de renuntare la dreptul de proprietate a d-lui Sumalan Alexandru si a d-nei Sumalan Daniela, in vederea construirii unei cai publice de acces – Vezi detalii
  Hotărârea nr.87 privind acceptarea ofertei de donatie a d-nei Popa Mihaela asupra cotei dansei de 4/80 din terenului situat in Comuna Vulcan, judetul Brasov, inscris in CF nr.101157/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 101157, in suprafata totala de 3.156 mp, in vederea construirii unei cai publice de acces – Vezi detalii
  Hotărârea nr.88 privind aprobarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea Comunei Vulcan asupra cotei de 5/100 din terenul intravilan situat in Comuna Vulcan, judetul Brasov, inscris in CF nr.100863/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 100863, in suprafata totala de 930 mp, in urma declaratiei notariale de renuntare la dreptul de proprietate a d-lui Grapa Adrian, a d-nei Grapa Lenuta-Ionela. a d-lui Codreanu Stefan-Adrian si a d-nei Codreanu Mioara, in vederea construirii unei cai publice de acces – Vezi detalii
  Hotărârea nr.89 privind acceptarea ofertei de donatie a d-lui Galitean Gheorghe si a d-nei Galitean Maria-Ionela asupra terenului situat in Comuna Vulcan, judetul Brasov, inscris in CF nr.102459/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 102459, in suprafata totala de 116 mp, in vederea construirii unei cai publice de acces – Vezi detalii
  Hotărârea nr.90 privind aprobarea acordarii mandatului special Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport persoane, prin curse regulate, in comuna Vulcan – Vezi detalii
  Hotărârea nr.91 privind aprobarea Studiului de oportunitate – etape de extindere a serviciului public de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.92 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul al IV-lea, anul 2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.93 privind aprobarea statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vulcan, Judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.94 privind stabilire coeficienti de salarizare si modificare Anexa 1 la HCL 83/2018, adoptata de Consiliul local al Comunei Vulcan, Judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.95 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului: ACHIZITIE DOTARI PENTRU CAMINUL CULTURAL VULCAN – Vezi detalii
  Hotărârea nr.96 privind aprobarea formei initiale a Programului Anual al Achizitiilor Publice pentru anul 2020 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.97 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se va recolta in anul de productie 2020, din fondul forestier proprietate publica a UAT Comuna Vulcan, judetul Brasov, precum si destinatia acestuia – Vezi detalii
  Hotărârea nr.98 privind aprobare constituire fond de accesibilizare a fondului forestier proprietatea UAT Comuna Vulcan, judetul Brasov pentru anul 2020 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.99 privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie ale masei lemnoase fasonata la drum auto si a sortimentelor valorificate catre populatie la drum auto si depozit lemn din fondul forestier proprietate publica a UAT Comuna Vulcan, Judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.100 privind aprobarea efectuarii lucrarilor de impaduriri integrale si completari, intretinere plantatii si regenerari naturale, taieri de ingrijire, in anul 2020, in fondul forestier proprietate publica a UAT Comuna Vulcan – Vezi detalii
  Hotărârea nr.101 privind aprobarea retelei scolare valabila in anul scolar 2020-2021, in Comuna Vulcan, Judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.102 privind aprobarea alocarii sumei de 15.000 lei pentru cheltuielile ocazionate organizarea Zilei Nationale a Romaniei – 1 Decembrie 2019, in Comuna Vulcan, Judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.103 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare  a Consiliului Local al Comunei Vulcan din data de 28.11.2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.104 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul al IV-lea, anul 2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.105 privind aprobarea acordarii cu titlu gratuit a materialelor de constructii (lemn) in valoare de 12.000 lei d-nei Morar Maria in vederea refacerii locuintei distruse in urma incendiului care a avut loc in data de 05.12.2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.106 privind aprobarea acordarii cu titlu gratuit a materialelor de constructii (lemn) in valoare de 14.000 lei d-lui Stanciu Flavius-Ionut  in vederea refacerii locuintei distruse in urma incendiului care a avut loc in data de 04.11.2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.107 privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori nr.1/20.12.2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.108 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare  a Consiliului Local al Comunei Vulcan din data de 23.12.2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.109 privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Vulcan, Judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.110 privind insusirea Raportului de evaluare nr.123/16.12.2019 avand ca obiect terenul intravilan in suprafata de 55 mp, inscris in CF nr.100955/Vulcan – Vezi detalii
  Hotărârea nr.111 privind aprobarea vanzarii directe catre dl. Mamina Gheorghe si d-na Mamina Maria a imobilului in suprafata de 55 mp, din domeniul privat al Comunei Vulcan, inscris in CF nr.100955/ Vulcan – Vezi detalii
  Hotărârea nr.112 privind insusirea Raportului de evaluare nr.110/28.10.2019 avand ca obiect terenul intravilan in suprafata de 406 mp, inscris in CF nr.101338/Vulcan – Vezi detalii
  Hotărârea nr.113 privind aprobare vanzare teren intravilan inscris in CF nr.101338/ Vulcan in suprafata de 406 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Vulcan, Jud.Brasov, d-nei Ghiurca (fost Ciociu) Marioara-Adelina – Vezi detalii
  Hotărârea nr.114 privind revocarea HCL nr.101/2019 privind aprobarea retelei scolare valabila in anul scolar 2020-2021
  – Vezi detalii
  Hotărârea nr.115 privind aprobarea retelei scolare valabila in anul scolar 2020-2021, in Comuna Vulcan, Judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.116 privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei, aflate in sold la data de 31.12.2019, datorate si neachitate de debitori persoane fizice si juridice – Vezi detalii
  Hotărârea nr.117 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii, persoane fizice, vor presta activitati in folosul comunitatii – Vezi detalii
  Hotărârea nr.118 privind aprobarea trecerii in domeniul privat al Comunei Vulcan a terenului in suprafata de 700 mp, inscris in CF nr.104591/ Vulcan – Vezi detalii
  Hotărârea nr.119 privind acceptarea ofertei de donatie a d-nei Ioana Lucretie, a d-lui Ioana Stelian, a d-nei Lemnaru Dorina-Mihaela si a d-nei Rusu Gabriela asupra cotelor dansilor , in vederea construirii unor cai publice de acces – Vezi detalii
  Hotărârea nr.120 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vulcan, Judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.121 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vulcan, Judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.122 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul al IV-lea 2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.123 privind aprobarea actualizarii tarifelor pentru serviciul de salubrizare prestat de catre SC Comprest SA, in comuna Vulcan, incepind cu data de 01.01.2020 – Vezi detalii

 • Hotărârea nr.2 privind modificarea art.2 si 3 al HCL nr.54/2017 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.3 privind aprobarea preturilor de referinta ale masei lemnoase pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a UAT Comuna Vulcan, judetul Brasov, de catre Regia Publica Locala a Padurilor Piatra Craiului R.A., pentru anul de productie 2018  – Vezi detalii
  Hotărârea nr.4 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa aferent anului 2018, care urmeaza a se recolta/valorifica din fondul forestier proprietate publica a UAT Comuna Vulcan, judetul Brasov, catre agenti economici atestati, precum si catre populatie – Vezi detalii
  Hotărârea nr.5 privind aprobare valorificare lemn de foc pentru populatie provenit din vreascuri/uscaturi/resturi de exploatare din fondul forestier proprietate publica a UAT Comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.6 privind stabilirea volumului de masa lemnoasa valorificata/familie, pe anul 2018, pentru populatia comunei Vulcan, judetul Brasov, din padurea comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.7 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal  – Construire pensiune – Vezi detalii
  Hotărârea nr.8 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare hidroenergetica MHC Codlea 2 si racordarea la sistemul energetic national – Vezi detalii
  Hotărârea nr.9 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.10 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice in cota de 100% pentru anul scolar 2017-2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.11 privind aprobarea acordarii de burse elevilor Scolii Gimnaziale Vulcan si Colonia 1 Mai si stabilirea cuantumurilor acestora, pentru anul scolar 2017-2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.12 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului de ajutor social, acordat in baza legii nr.416/2001 in anul 2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.13 privind aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din cadrul Primariei comunei Vulcan, in semestrul II /2017 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.14 privind aprobarea actului aditional la contractul de concesiune nr.624 din 17.04.1997 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.15 privind modificarea Anexei nr.4 la HCL nr.46 /2017 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.16 privind aprobarea rezultatelor financiare pe anul 2017 al Regiei Publice Locale a Padurilor Piatra Craiului RA Zarnesti, pentru comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.17 privind stabilirea indemnizatiei de sedinta, pentru participarea la sedintele de consiliu si de comisii de specialitate, pentru consilierii locali – Vezi detalii
  Hotărârea nr.18 privind aprobarea bugetului local al comunei Vulcan pentru anul 2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.19 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.20 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de salubrizare prin procedura competitive, in comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.21 privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a UAT Comuna Vulcan a unor terenuri din comuna Vulcan, satul Colonia 1 Mai, Jud.Brasov – Vezi detalii

 • Hotărârea nr.1 privind acoperirea definitiva a deficitului anului 2016 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.2 privind aprobarea contului de executie bugetara a Comunei Vulcan pe trimestrul al IV-lea al anului 2016 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.3 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Publice Locale a Padurilor Piatra Craiului  RA, pentru Comuna Vulcan – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.4 privind aprobarea rezultatelor financiare pe anul 2016 ale Regiei Publice Locale a Padurilor Piatra Craiului  RA, pentru Comuna Vulcan – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.5 privind aprobare, restituire sume necuvenite pentru finantarea nerambursabila a proiectului “Retea canalizare, Comuna Vulcan, Judetul Brasov” – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.6 privind aprobarea majorarii sumei reprezentind ajutor de inmormantare, pentru persoanele beneficiare de ajutor social, la 500 lei – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.7 privind aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din cadrul primariei comunei Vulcan, in semestrul al II-lea, 2016 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.8 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2017 pentru repartizarea orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre persoanele apte de munca din cadrul beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata ulterior – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.9 privind aprobarea programului anual al Comunei Vulcan pentru finantarea nerambursabila a activitatilor, pentru urmatorul program de utilitate publica: Programul “Sportul pentru toti” – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.10 privind aprobarea statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vulcan – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.11 privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pe anul 2017 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.12 privind aprobarea bugetului local al Comunei Vulcan pentru anul 2017 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.13 privind modificarea cotizatiei anuale a Asociatiei Tinutul Barsei  – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.14 privind acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea Comunei Vulcan a suprafetei in cota de 396/400 din terenul in suprafata de 505 mp … –
  Hotărârea nr.15 privind acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea Comunei Vulcan a suprafetei de 242 mp … –
  Hotărârea nr.16 privind acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea Comunei Vulcan a suprafetei de 3.241 mp … –
  Hotărârea nr.17 privind acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea Comunei Vulcan a cotei de 10/12 din suprafata de 1460 mp … –
  Hotărârea nr.18 privind aprobare contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a UAT Vulcan – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.19 privind aprobarea prelungirii contractului d-nului Av.Savu Danila in vederea acordarii de servicii juridice pe durata anului 2017 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.20 privind aprobarea contului de executie bugetara a Comunei Vulcan pe trimestrul I, anul 2017 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.21 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Clubul Sportiv Vulcan in anul 2017 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.22 privind aprobare vanzare imobile din proprietatea privata a UAT Vulcan – Vizualizează hotărârea