Home / Primăria Vulcan

 

Primaria reprezinta autoritatea executiva a unitatii administrativ teritoriale.

 
 • Documente conf. Legii 52 şi Legii 544

  Documente conform Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica si Legii 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public.

   
 • Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual

  Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Primariei Vulcan reglementeaza normele de conduita profesionala si de integritate ale...

   
 • Organigrama Comunei Vulcan

  Organigrama Comunei Vulcan

  Hotararea nr.13 / 2020 privind aprobarea statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii    ...

   
 • Viceprimar

  Viceprimarul comunei Vulcan, dl. Secelean Florin-Liviu a fost ales de către Consiliul Local, din rândul membrilor săi, prin votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie. PRINCIPALELE...

   
 • Secretar general

  Secretarul general al comunei Vulcan este funcţionar public de conducere şi nu poate fi membru al unui partid politic. Acesta coordonează compartimentele şi activităţile cu...

   
 • Contabil

  Activitatea contabila a comunei Vulcan este  asigurata de catre d-na referent Maria Zichil care este funcţionar public şi nu poate fi membru al unui partid...

   
 • Primar

  Primarul comunei Vulcan, dl. Doda Marius-Adrian a fost ales de cetăţeni prin vot universal, direct, egal, secret şi liber exprimat, la alegerile locale din 27 Septembrie...