Home / Proiecte si Investitii

 

PNDL – Subprogramul Modernizarea satului romanesc


Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitatilor de invatamant preuniversitar, respectiv crese, gradinite, scoli generale, licee, colegii nationale, precum si alte unitati de invatamant preuniveristar, infiintate conform legii

Contract de finantare centrala – Vezi detalii

Contract de finantare reabilitare acoperis – Vezi detalii

Centru Comunitar în Comuna Vulcan – proiect finalizat


Proiectul Centru Comunitar în Comuna Vulcan a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere şi a fost implementat de Municipiul Braşov în parteneriat cu Comuna Vulcan.

Obiectiv general: Dezvoltarea socio-culturală la nivelul Polului de Creştere Braşov prin crearea Centrului Comunitar Vulcan
Obiective specifice:

 1. Îmbunătăţirea infrastructurii destinată activităţilor socio-culturale în comuna Vulcan;
 2. Dezvoltarea de noi funcţiuni sociale şi culturale în cadrul Centrului Comunitar Vulcan;
 3. Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin diversificarea ofertei de servicii socio-culturale oferite locuitorilor din arealul Polului de Creştere Braşov.

IMPACT

 1. Crearea unui cadru propice pentru organizarea unor activităţi periodice (ex. ateliere tematice pentru tineri si adolescenţi) destinate conservării şi promovării identităţii cultural istorice a comunităţilor rurale din Ţara Bârsei;
 2. Dezvoltarea ofertei culturale pentru toţi locuitorii Polului de Creştere Braşov prin crearea infrastructurii necesare organizării de evenimente socio-culturale destinate promovării tradiţiilor şi obiceiurilor comunităţilor rurale.

BENEFICIARI

 1. Preşcolari şi şcolari. În cadrul centrului vor fi organizate cercuri şi ateliere tematice destinate celor mai tineri locuitori ai comunei Vulcan şi ai comunităţilor învecinate – dansuri populare şi moderne, desen, cor, etc.. Numărul estimat de beneficiari preşcolari şi şcolari – 571
 2. Adolescenţi şi tineri. Centrul Comunitar Vulcan va permite organizarea unor activităţi culturale destinate adolescenţilor şi tinerilor din comună. În sala multifuncţională vor putea fi organizate activităţi culturale precum dansuri populare, diverse cursuri de formare, ateliere privind tradiţiile locale, etc. Biblioteca publică şi sala multimedia vor permite accesul tinerilor din comună la informaţii de ultimă oră privind subiectele de interes pentru această categorie de vârstă. În sala multifuncţională vor putea fi organizate spectacole cu participarea tinerilor din Comuna Vulcan dar şi din comunităţile învecinate. Numărul estimat de beneficiari adolescenţi şi tineri – 60
 3. Adulţi. Posibilitatea organizării de întâlniri periodice ale locuitorilor comunei pentru dezbaterea problemelor de interes local va duce la creşterea gradului de participare civică. Numărul estimat de beneficiari adulţi – 128
 4. Instituţii de cultură. Schimburile culturale vor permite organizarea de spectacole în cadrul Centrului Comunitar Vulcan, permiţând astfel orientarea către o nouă categorie de public –locuitorii din comuna Vulcan şi Comunităţile limitrofe. Numărul estimat de beneficiari instituţii de cultură – 3
 5. Ansambluri instrumentale folclorice din localităţile Polului de Creştere Braşov. Aceste ansambluri vor putea oferi reprezentanţii în sala multifuncţională a Centrului Comunitar Vulcan pentru locuitorii din zonă dar şi pentru turişti. De asemenea, aceste ansambluri vor putea organiza sesiuni de repetiţie în sălile Centrului Comunitar Vulcan. Numărul estimat de beneficiari ansambluri instrumentale şi folclorice – 5
 6. Municipiul Braşov şi UAT Comuna Vulcan în calitate de membrii ai parteneriatului care implementează proiectul de creare a Centrului Comunitar Vulcan.

FINANŢARE:Valoarea totală a proiectului, din care : 2,423,972.80

Valoarea neeligibilă a proiectului 7,000.00

Valoarea eligibilă a proiectului 1,950,720.00

TVA 466,252.80

Valoare finanţare nerambursabilă 1,911,705.60

Contribuţia partenerilor 469,014.40

Retea canalizare comuna Vulcan – Proiect in derulare


 1. Se realizeaza prin finantare AFM;
 2. Valoarea totală cheltuieli eligibile : 7.731.520 lei, din care 6.794.304,94 lei sunt fonduri guvernamentale;
 3. Vor fi realizati 15,77 km retea canalizare;
 4. Lucrarile sunt realizate in proportie de 95%.