Home / Anunturi si Documente Publice

 
 • Nr. 3566/02.05.2022 – Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate – acte administrative fiscale-somatii – Vezi detalii
  Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de functie publica de executie, de CONSILIER, Clasa I, grad profesional PRINCIPAL in Compartimentul Asistenta Sociala din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Vulcan – Vezi detalii
  Rezultatele probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de functie publica de executie, de CONSILIER, Clasa I, grad profesional PRINCIPAL in Compartimentul Asistenta Sociala din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Vulcan – Vezi detalii
  Nr.2960/07.04.2022 – Anunt – Comuna Vulcan organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de functie publica de executie, de CONSILIER, Clasa I, grad profesional PRINCIPAL in Compartimentul Asistenta Sociala din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii 
  Rezultatele probei interviu la concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de functie publica de executie, de CONSILIER, Clasa I, grad profesional PRINCIPAL in Compartimentul Asistenta Sociala din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Vulcan
  Anunt Proiect Facilitarea insertiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati – Vezi detalii
  Nr.120/17.03.2022 – Dispozitie privind: Constituire Comisie de disciplina – Vezi detalii
  Nr.119/17.03.2022 – Dispozitie privind: Constituire Comisie paritara – Vezi detalii
  Nr.2219/15.03.2022 – Anunt privind intentia Intreprinderii Individuale Ungureanu Gabriel de realizare a procedurii de aprobare a Planului Urbanistic Zonal – “Construire depozit produse agricole”- Vezi detalii
  Nr.109/14.03.2022 – Dispozitie privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare a personalului contractual – Vezi detalii
  Nr.2171/14.03.2022 – Anunt – Comuna Vulcan scoate la concurs postul de executie de REFERENT, Clasa III, treapta profesionala – 1A, nivelul studiilor – M, in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Nr.102/07.03.2022 – Dispozitie privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare a personalului contractual – Vezi detalii
  Nr.101/07.03.2022 – Dispozitie privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare pe functia publica de executie – Vezi detalii
  Nr.1944/07.03.2022 – Anunt – Comuna Vulcan scoate la concurs, doua posturi de muncitor necalificat, in cadrul Compartimentului Administrativ-Gospodarire, treapta profesionala – II, nivelul studiilor – G – Vezi detalii
  Nr. 539 /01.02.2022 – Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2021 – Vezi detalii
  Nr. 780 /26.01.2022 – Raport semestrial al activitatii de solutionare a petitiilor, conform Legii nr.233/2002 – Vezi detalii
  Nr. 235/12.01.2022 – Anunt dezbatere publica Proiect buget local al Comunei Vulcan pe anul 2022 – Vezi detalii
  Nr. 12/04.01.2022 – Anunt initiere proiect de hotarare privind stabilirea taxei apa si canal in Comuna Vulcan, pana la infiintarea Serviciului de apa-canal, serviciu in subordinea Consiliului Local al Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Nr. 6/03.01.2022 – Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate – acte administrative fiscale-somatii – Vezi detalii
  Nr. 5/03.01.2022 – Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate – acte administrative fiscale-somatii – Vezi detalii

 • Nr.9891/15.11.2021 – Anunt atribuire contract de inchiriere pentru un spatiu in suprafata de 23 mp situat la adresa din Comuna Vulcan str.Principala nr.114A – Vezi detalii
  Ajutorul de incalzire pentru sezonul rece 2021-2022 – Vezi detalii
  Nr.8108-ad/29.09.2021 – Anunt atribuire contract de inchiriere pentru un spatiu in suprafata de 54 mp situat la adresa din Comuna Vulcan str.Principala nr.114 – Vezi detalii
  Nr.8108-ad/29.09.2021 – Anunt atribuire contract de inchiriere pentru un spatiu in suprafata de 71 mp situat la adresa din Comuna Vulcan nr.112 – Vezi detalii
  Nr.8052-ad/29.09.2021 – Anunt atribuire contract de inchiriere pentru un spatiu in suprafata de 44 mp situat la adresa din Comuna Vulcan nr.802 – Vezi detalii
  Nr.7028/06.09.2021 – Anunt organizare licitatie publica in plic inchis pentru inchirierea unor imobile – Vezi detalii
  Nr.5592 /16.07.2021 – Raport semestrial al activitatii de solutionare a petitiilor, conform Legii nr.233/2002 – Vezi detalii
  Nr.132/20.07.2021 – Dispozitie privind desemnarea d-rei Ioana Georgeta BIZAU consilier asistent in Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Control si Disciplina in Constructii din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Vulcan, responsabil cu informarea si consultarea publicului pentru PUZ “FERMA CRESTERE GAINI, FERMA GAINI OUA CONSUM” – Vezi detalii
  Nr.5218/01.07.2021 – Anunt licitatie in plic inchis pentru inchirierea unui teren in suprafata de 53.000 mp situat in extravilanul Comunei Vulcan avand categoria de folosinta neproductiv – Vezi detalii
  Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate – acte administrative fiscale-somatii – Vezi detalii
  Rezultate si procese verbale concurs îngrijitor-femeie de serviciu – Vezi detalii
  Nr.119/14.06.2021 – Dispozitie privind desemnarea d-rei Ioana Georgeta BIZAU consilier asistent in Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Control si Disciplina in Constructii din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Vulcan, responsabil cu informarea si consultarea publicului pentru doua Planuri de Urbanism Zonal (PUZ-uri) – Vezi detalii
  Nr.4335/02.06.2021 – Anunt – Comuna Vulcan scoate la concurs, un post de ingrijitor – femeie de serviciu, in cadrul Compartimentului Administrativ-Gospodaresc, nivelul studiilor – G – Vezi detalii
  Nr.1883/10.03.2021 – Proces verbal incheiat cu ocazia afisarii notificarii de expropriere pentru cauza de utilitate publica a terenului in suprafata de 1.631 mp inscris in CF Vulcan nr.103802 (CF Vulcan vechi 1151) cu nr. top 415 – Vezi detalii
  Nr.1881/10.03.3021 – Notificare expropriere pentru cauza de utilitate publica a terenului in suprafata de 1.631 mp inscris in CF Vulcan nr.103802 (CF Vulcan vechi 1151) cu nr. top 415 – Vezi detalii
  Anunt privind ocuparea prin transfer la cerere a unei functii publice de executie vacante in cadrul comunei Vulcan – Judetul Brasov – Compartiment Impozite si Taxe Locale – Vezi detalii
  Dispozitia nr.42 din 04.02.2021 privind: Aprobare Regulament de Ordine Interioara pentru personalul din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Vulcan – Vezi detalii
  Raport semestrial al activitatii de solutionare a petitiilor, conform legii nr.233/2002, pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor – Vezi detalii
  Dispozitia nr. 3/2021 din 07.01.2021 privind: Constituire Comisie comunala pentru recensamantul populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021 – Vezi detalii
  Dispozitia nr. 2/2021 din 07.01.2021 privind: Constituire Comisie comunala pentru recensamantul general agricol – Vezi detalii
  Anunt privind ocuparea prin transfer la cerere a unei functii publice de executie vacante in cadrul comunei Vulcan – Judetul Brasov – Vezi detalii

 • Anunt distributie masti de protectie – Vezi detalii
  Dispozitia nr. 176/2020 din 07.09.2020 privind:Aprobare lista cu destinatarii finali ai prevederilor Legii nr.133/2020 – Vezi detalii
  Dispozitia nr. 174/2020 din 07.09.2020 privind:Modificarea nr.169/2020,emisa de Primarul Comunei Vulcan la data de 27 august 2020 – Vezi detalii
  Dispozitia nr. 138/2020 din 09.06.2020 privind: Convocarea Consiliului Local al Comunei Vulcan in sedinta extraordinara din data de 11.06.2020, ora 17.00 – Vezi detalii
  Anunt – Comuna Vulcan, Judetul Brasov, suspenda pe perioada starii de alerta organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, in cadrul Compartimentului CONTABILITATE, BUGET-FINANTE, STRATEGII, PROGRAME SI PROIECTE; ACHIZITII PUBLICE – Vezi detalii
  Raportul primarului privind starea economica, social si de mediu a comunei Vulcan la sfarsitul anului 2019 – Vezi detalii
  Raport de activitate al Primariei Comunei Vulcan pe anul 2019 – Vezi detalii
  Dispozitia nr. 130/2020 din 15.05.2020 privind: Convocarea Consiliului Local al Comunei Vulcan in sedinta ordinara din data de 21.05.2020, ora 17.00 – Vezi detalii
  Bibliografie si atributii post – concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, in cadrul Compartimentului CONTABILITATE, BUGET-FINANTE, STRATEGII, PROGRAME SI PROIECTE; ACHIZITII PUBLICE – Vezi detalii
  Dispozitia nr. 124/2020 din 03.04.2020 privind: Convocarea Consiliului Local al Comunei Vulcan in sedinta ordinara din data de 09.04.2020, ora 9.00 – Vezi detalii
  Dispozitia nr. 104/2020 din 17.02.2020 privind: Convocarea Consiliului Local al Comunei Vulcan in sedinta ordinara din data de 21.02.2020, ora 13.00 – Vezi detalii
  Dispozitia nr. 9/2020 din 23.01.2020 privind: Convocarea Consiliului Local al Comunei Vulcan in sedinta ordinara din data de 30.01.2020, ora 17.00 – Vezi detalii
  Anunt – Comuna Vulcan, Judetul Brasov, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, in cadrul Compartimentului CONTABILITATE, BUGET-FINANTE, STRATEGII, PROGRAME SI PROIECTE; ACHIZITII PUBLICE – Vezi detalii
  Dispozitia nr. 3/2020 din 07.01.2020 privind: Convocarea Consiliului Local al Comunei Vulcan in sedinta extraordinara din data de 08.01.2020, ora 16.00 – Vezi detalii

 • Anunt – Comuna Vulcan, Judetul Brasov, organizeaza examenul de promovare in gradul profesional imediat superior al functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului – Vezi detalii
  Dispozitia nr.283/2019 din 17.12.2019 privind: Convocarea Consiliului Local al Comunei Vulcan in sedinta ordinara din data de 13.12.2019, ora 16.00 –
  Dispozitia nr.280/2019 din 09.12.2019 privind: Convocarea Consiliului Local al Comunei Vulcan in sedinta extraordinara din data de 13.12.2019, ora 12.30 – Vezi detalii
  Dispozitia nr.278/2019 din 02.12.2019 privind: Constituirea Comisiei de receptie finala a lucrarilor executate in cadrul obiectivului “EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE PROIECTULUI <CENTRU COMUNITAR IN COMUNA VULCAN>” – Vezi detalii
  Consultare publica privind modul de gospodarire a padurilor administrate de RPLP Piatra Craiului RA, prezentarea borderoului de masa lemnoasa aferent anului de productie 2020 si planul lucrarilor de regenerare a padurilor si lucrarilor de ingrijire in arborete tinere – Vezi detalii
  Dispozitia nr.243/2019 din 22.11.2019 privind: Convocarea Consiliului Local al Comunei Vulcan in sedinta ordinara din data de 28.11.2019, ora 17.00 – Vezi detalii
  Anunt – Comuna Vulcan, Judetul Brasov, organizeaza examenul de promovare in gradul profesional imediat superior al functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului –Vezi detalii
  Dispozitia nr.208/2019 din 25.10.2019 privind: Convocarea Consiliului Local al Comunei Vulcan in sedinta ordinara din data de 31.10.2019, ora 17.00 – Vezi detalii
  Dispozitia nr.202/2019 din 14.10.2019 privind: Convocarea Consiliului Local al Comunei Vulcan in sedinta ordinara din data de 17.10.2019, ora 17.00 – Vezi detalii
  Anunt – Comuna Vulcan, Judetul Brasov, organizeaza examenul de promovare in CLASA a functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului – Vezi detalii
  Anunt privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman – Vezi detalii
  Dispozitia nr.174/2019 din 06.09.2019 privind: Convocarea Consiliului Local al Comunei Vulcan in sedinta ordinara din data de 12.09.2019, ora 17.00 – Vezi detalii
  Dispozitia nr.170/2019 din 28.08.2019 privind: Numirea doamnei CROITORU Adriana, inspector principal la Compartimentul Impozite si Taxe locale, in calitate de consilier de etica – Vezi detalii
  Dispozitia nr.156/2019 din 22.08.2019 privind: Convocarea Consiliului Local al Comunei Vulcan in sedinta ordinara din data de 29.08.2019, ora 17.00 – Vezi detalii
  Anunt privind evenimentul GALA ROMILOR BRASOVENI – Premiaza R(omul) de langa tine! din data de 24.07.2019 – Vezi detalii
  Dispozitia nr.134/2019 din 27.06.2019 privind: Convocarea Consiliului Local al Comunei Vulcan in sedinta ordinara din data de 04.07.2019, ora 17.00 – Vezi detalii
  Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate (nr.2500/06.05.2019) – acte administrative fiscale – somatii – Vezi detalii
  Dispozitia nr.118/2019 din 22.04.2019 privind: Stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral – Vezi detalii
  Dispozitia nr.112/2019 din 18.04.2019 privind: Convocarea Consiliului Local al Comunei Vulcan in sedinta ordinara din data de 25.04.2019 – Vezi detalii

 • Anunt posturi vacante 09.11.2018 – Vezi detalii
  Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate – emitere acte administrative fiscale – somatii Persoane Juridice perioada 01.06.2018 – 31.10.2018 – Vezi detalii
  Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal – Vezi detalii
  Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate – emitere acte administrative fiscale – somatii Persoane Juridice – Vezi detalii
  Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate – emitere acte administrative fiscale – somatii Persoane Fizice – Vezi detalii
  Anunt privind ocuparea prin transfer la cerere a unei functii publice de executie vacante in cadrul comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii