Home / Consiliul Local

 

Autoritatile  administratiei publice locale, prin care se realizeaza autonomia locala in comuna Vulcan, sunt : Consiliul Local, ca autoritate deliberativa si Primaria, ca autoritate executiva.

 
 • Comisii de specialitate

  COMISIA nr.1 – pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, silvicultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert...

   
 • Hotărâri ale Consiliului Local

  Hotărâri ale Consiliului Local

   
 • Atributii ale Consiliului Local

  ATRIBUŢIILE CONSILIULUI LOCAL extrase din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală ART. 36 (1) Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, in condiţiile legii,...

   
 • Declaraţii de avere şi interese

  Completarea declaratiilor de avere şi interese se face in conformitate cu Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 – privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi...

   
 • Componenta Consiliului Local

  Consilierii sunt obligaţi ca în îndeplinirea mandatului să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe. Pentru munca prestată (şedinţele pe comisii, şedinţele de...

   
 • Rapoarte de activitate