Home / Consiliul Local / Comisii de specialitate

 

COMISIA nr.1 – pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, silvicultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert


 1. Nicoara Octavian
 2. Secelean Liviu-Florin
 3. Buzdugan Daniel
 4. Muntean Gheorghe (Gelu)
 5. Mihai Camelia

COMISIA nr.2 – pentru invatamant, sanatate, cultura-culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement

 1. Vlad Liliana-Niculina
 2. Ene Dorin
 3. Sincan Nicolae
 4. Buzdugan Daniel

COMISIA nr.3 – pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinei si linistei publice, a drepturilor cetatenilor

 1. Muntean Stefan-Ionut
 2. Marcu Adrian-Ioan
 3. Lucaci Ioan-Florin
 4. Muntean Gheorghe (Gigi)
 5. Secelean Florin-Liviu
 6. Sulica Adrian
 7. Morar Maria

Sursa: Hotărârea privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Vulcan, Nr. 110/03.11.2020