Home / Primăria Vulcan / Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual

 

Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Primariei Vulcan reglementeaza normele de conduita profesionala si de integritate ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual.

Normele de conduita profesionala prevazute de prezentul cod etic si de integritate sunt obligatorii pentru functionarii publici, pentru persoanele care ocupa temporar o functie publica, precum si pentru personalul contractual incadrat in baza prevederilor Legii nr.53/2003 republicata – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Obiectivele prezentului cod etic si de integritate urmaresc sa asigure cresterea calitatii serviciului public, o buna administrare in realizarea interesului public, precum si eliminarea birocratiei si a faptelor de coruptie din administratia publica.

Principiile care guverneaza conduita profesionala a functionarului public si a personalului contractual din cadrul Primariei comunei Vulcan sunt cele prevazute la art.368 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual – Vezi detalii