Home / Proiecte si Investitii

 

Proiecte finalizate


1. RETEA CANALIZARE IN COMUNA VULCAN – realizarea a 15 km de retea de canalizare in Comuna Vulcan, proiect finantat prin Administratia Fondului pentru Mediu , valoare proiect 6 milioane lei

2. CENTRU COMUNITAR IN COMUNA VULCAN – reabilitare si dotare cladire cu transformarea in Centru Comunitar cu functiune socio-culturala : sala activitati culturale, biblioteca, sala multimedia. proiect finantat prin POR 2007-2013 Axa 1, sub-domeniul ”Poli de crestere”,  valoare proiect 2,4 milioane lei

3. ACHIZITIE DOTARI PENTRU CAMINUL CULTURAL VULCAN – achizitia de sistem sceno-tehnic, instrumente muzicale, costume populare si mobilier pentru caminul cultural. proiect finantat prin PNDR 2014-2020 , Sub-masura 7.6 ”Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”, valoare proiect 1,2 mil lei

4. IMBUNATATIREA SERVICIILOR LOCALE COMUNA VULCAN JUDETUL BRASOV – achizitia unui mini-buldoexcavator. proiect finantat prin PNDR 2014-2020, LEADER, Masura C1 ”Investitii publice in Teritoriul Tarii Basei” , valoare proiect 230 mii lei.

Proiecte in implementare


1. REABILITARE ACOPERIS SCOALA GIMNAZIALA VULCAN – proiect finantat prin PNDL 2017-2022 , valoare finantare nerambursabila1, 6 milioane lei

2. EXTINDERE SISTEM ILUMINAT PUBLIC – proiect finantat prin  PNDL 2017-2022 , valoare finantare nerambursabila 450 mii lei

3. EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA VULCAN – proiect finantat prin  PNDL 2017-2022 , valoare finantare nerambursabila 2,5 milioane lei

4. DRUM COMUNAL VULCAN – proiect finantat prin  PNDL 2017-2022 , valoare finantare nerambursabila 3,7 milioane lei

5. RETEA CANALIZARE COLONIA 1 MAI – proiect finantat prin  PNDL 2017-2022 , valoare finantare nerambursabila 2,8 milioane lei

Cereri depuse de finantare prin CNI


1. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN CARTIERUL TINERETULUI prin Compania Nationala de Investitii , Subprogramul ”Drumuri de interes local si de interes judetean”

2. REABILITARE, MODERNIZARE SI SCHIMBARE DESTINATIE IN SCOALA PRIMARA SI AFTER-SCHOOL prin Compania Nationala de Investitii , Subprogramul ”Unitati si institutii de invatamant de stat”

3. REABILITARE CAMIN CULTURAL prin Compania Nationala de Investitii , Subprogramul ”Asezaminte culturale”

4. REABILITARE DISPENSAR UMAN VULCAN prin Compania Nationala de Investitii , Subprogramul ”Unitati sanitare”

5. CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN COLONIA 1 MAI prin Compania Nationala de Investitii , Subprogramul ”Unitati sanitare”

Contracte de achizitie


Contracte anul 2021 – Vezi detalii

Contracte anul 2020 – Vezi detalii

Contracte anul 2019 – Vezi detalii